Tresca bvba – Technische Studies en Computerapplicaties

Wij zijn een onafhankelijk technisch adviesbureau en voeren technische studies uit voor machineontwikkeling en -ontwerp. Wij ontwikkelen ook gepersonaliseerde computerapplicaties. Onze expertise staat ten dienste van kleine en middelgrote ondernemingen.

Onze diensten

We kunnen onze klanten van nut zijn op velerlei terreinen, voornamelijk voor:

  • technisch advies
  • concept- en haalbaarheidsstudies
  • mechanische, thermische en hydraulische berekeningen
  • stabiliteitsberekeningen
  • projectbegeleiding van korte of middellange duur
  • op maat geschreven software